wat is een vastgoedbeheerder?

Huiseigenaren die hun pand verhuren maken vaak gebruik van een vastgoedbeheerder. Wat is een vastgoedbeheerder en wat zijn de voordelen?

Wat is een vastgoedbeheerder?

Vastgoedbeleggers hebben een neusje voor het vinden van aantrekkelijk vastgoed. Vastgoed dat rendement op gaat leveren. Eenmaal het juiste vastgoed aangekocht komt de kwestie beheer aan de orde. Want beleggen in vastgoed is één ding maar vervolgens begint het ‘echte’ werk pas. Denk hierbij aan Beheertaken als het zoeken van de juiste huurder en het coördineren van onderhoud en renovaties.

Een zo hoog mogelijk rendement is daarbij uiteraard het streven. Vastgoedbeleggers besteden dergelijke taken vrijwel altijd uit aan vastgoedbeheerders, verantwoordelijk dus voor het beheer van vastgoed.

Financieel en administratief vastgoedbeheer

Het beheer van vastgoed doet u er als belegger niet zomaar even bij. Grofweg kunt u de werkzaamheden onderverdelen in financieel en administratief vastgoedbeheer en technisch- en commercieel vastgoedbeheer. Het financiële en administratieve deel is bijzonder belangrijk. Voor een optimaal rendement Alles draait immers om de cijfers. Is het administratieve deel up-to-date dan kunnen vastgoedeigenaars snel vergelijken, zodat kansen benut kunnen worden en er naar eventuele problemen kan worden gehandeld.

Huur: betalingen achterstanden

Essentieel in dit proces is dat de huurders aan de maandelijkse huur voldoen. Dit is een kwestie van de betalingen scherp in de gaten houden en achterstanden niet op laten lopen. Er moet nadrukkelijk een vinger aan de pols worden gehouden. Bij het financiële en administratieve deel horen natuurlijk ook het doorberekenen van diensten en services. Het verzorgen van het nodige papierwerk tussen hurende partij en verhuurder is tevens een taak van de vastgoedbeheerder. Net als het vastleggen van contractuele afspraken, met bijvoorbeeld de leverancier van energie.

Technisch up-to-date?

Beheer van vastgoed bestaat echter uit meer dan papierwerk. Er komt ook techniek bij kijken. Is vastgoed technisch up-to-date, dan zal het vaak voor langere tijd verhuurd worden en ook blijven en zal automatisch ook het rendement groeien. En dus moeten er regelmatig technische inspecties uitgevoerd worden. Van die inspecties zullen rapporten opgemaakt dienen te worden. Ook bij klachten op technisch vlak zal er actie ondernomen moeten worden. Tot het technische deel van beheer behoort onder andere het oplossen van storingen en het verwerken van klachten, net als een deel onderhoudsadvies.

Commercieel beheer en de huurprijs

Bij de tak commercieel beheer staat nadrukkelijk de verhuur en dus het commerciële deel centraal. Wat is een correcte, marktconforme huurprijs? Wat is de beoogde doelgroep voor de verhuur van een specifiek vastgoed?

Ook het opstellen van een huurcontract is een belangrijke taak van de beheerder. In die contracten worden uiteraard alle wettelijke verplichtingen beschreven. Behalve het opstellen van een huurcontract is het vervolgens zaak toe te zien of de overeenkomst op de juiste wijze wordt nageleefd.

Rendement

Vastgoedbeheerders nemen de beleggers in vastgoed dus eigenlijk alle werk uit handen nadat een pand, of panden, zijn aangekocht. Beleggers zitten meestal niet te wachten op alle bijkomende – maar ontzettend belangrijke – werkzaamheden. Veel interessanter is het uiteindelijke rendement. De weg naar een zo hoog mogelijk rendement stippelen ze vaak wel uit, de daadwerkelijke uitvoering laten ze graag aan de beheerder over. Een vastgoedeigenaar zit er doorgaans niet op te wachten dat hij persoonlijk gebeld wordt bij een storing of als er sprake is van een geschil over de huur. Als er sprake is van goed beheer, heeft de eigenaar er eigenlijk geen omkijken naar.

Heijmeijer Vastgoed Management

Voor het beheer van uw vastgoed kunt u terecht bij Heijmeijer Vastgoed Management. Wij beheren vastgoed voor particuliere verhuurders, beleggers, stichtingen en andere vastgoedeigenaren in de omgeving van Haarlem en Amsterdam. Ook werken wij samen met klanten aan nieuwbouwprojecten, waarbij wij het volledige verhuur management verzorgen. Wij doen dit al vele jaren en weten precies wat erbij komt kijken en hoe wij u het beste kunnen ontlasten.

Bij Heijmeijer Vastgoed Management nemen wij diverse zaken voor u uit handen, zoals het coördineren van onderhoud en renovatie, de administratie, de verhuur en inning van de huur. De huurders hebben aan ons een vast aanspreekpunt, waardoor onderhoudsproblemen direct opgelost kunnen worden en zij prettig kunnen wonen. Kortom, uw vastgoed is bij ons volledig in goede handen, zodat u er geen werk aan heeft maar wel het gewenste rendement.